Hållbarhet:
Utöver avgasröret

Ett fordon för förändring

HÅLLBARHET

Klimatförändringar är allmänt erkända som det enskilda största hotet mot vår existens.

Vi är den första generationen som känner av effekterna av klimatförändringarna och den sista som kan vidta åtgärder för att vända dem. Som varumärke för helelektriska kommersiella fordon är hållbarhet kärnan i vår verksamhet. Vi vet att traditionella diesellastbilar bokstavligen underblåser denna kris och vi vill ändra på detta.

0
%

Den här krisen underblåses av diesellastbilar som står för 19 % av vägens CO2-utsläpp trots att de endast står för 6 % av fordonen på vägarna.

Transport och miljö, 2022

Noll

Förbättra luftkvaliteten genom att minska NOx-utsläppen i avgaserna. Dålig luftkvalitet befaras att orsaka 183 000
dödsfall till 2040.

International Council on Clean Transportation, 2017

0
kg (CO2e)

En Volta Zero förhindrar att 194,5* ton växthusgaser (eller CO2e) kommer ut i atmosfären. Motsvarar CO2e från 98 842 kg kol som bränts.**

*Uppskattning baserad på utsläpp från dieselmotor och 40 000 km per år körsträcka över 8 år, ej på en fullständig livscykelanalys.
**Beräkning utförd av EPA (www.epa.gov)

Hållbara
utvecklingsmål

Vi tror starkt på de hållbara utvecklingsmålen som har fastställts av FN. Dessa mål handlar om att få slut på fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor åtnjuter fred och välstånd till 2030 så att vi lämnar planeten som en bättre plats för framtida generationer.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi med att förbättra de globala målen nedan i den mening som har fastställts av FN.

VOLTA TRUCKS

Dagens fordon för morgondagens generation.

Hållbarhet är mer än bara avgasutsläpp — det handlar om de stora miljöfrågorna som vi behöver ta itu med idag.

Vi har ett ansvar att vara en del av lösningen för vår tids samhällsutmaning. Vår vision håller fast vid att uppfylla denna skyldighet. Vi utvecklar förmågan att kontinuerligt minska den totala miljöpåverkan från våra fordon och de komponenter de är tillverkade av genom vår leveranskedja och tillverkningsfotavtryck.

Den lastbärande kapaciteten hos våra lastbilar har optimerats vilket medger att operatörerna använder färre fordon. En enda Volta Zero kan ta bort upp till fem mindre skåpbilar från vägarna vilket minskar trängseln på stadens gator och förbättrar luftkvaliteten för alla.

Vår livscykelanalys låter oss identifiera utvecklingsmöjligheter för framtida varianter av Volta Zero. Vi använder dessa uppgifter för att minimera miljöpåverkan över fordonets hela livslängd, från utformning till tillverkning.

Kretsloppsinriktad effektivitet

Övergången till elektriska fordon och ren energi måste övergå från att vara beroende av naturresurser. Vi har åtagit oss att bli ett kretsloppsinriktat företag, förbättra resursernas effektivitet och eliminera avfall till deponi under Volta Zeros livscykel.

Traditionellt läggs ägarskap och ansvar på kunden. Vår kretsloppsinriktade affärsmodell lägger allt reparations- och återvinningsansvar på oss.

Truck as a Service (TaaS) omfattar programvaru- och maskinvaruuppdateringar, allmänt fordonsunderhåll och -service samt planer för uttjänta batterier.

LÄS MER

Se hur Truck as a Service revolutionerar fordonsägandet

Vår innovativa Truck as a Service-lösning omfattar programvaru- och maskinvaruuppdateringar, omfattande service och underhåll samt hantering av uttjänta batterier. Allt detta för att garantera att vi uppnår noll avfall till deponi.

Vår leveranskedja

Vår process för försäkran av leverantörernas hållbarhet visar ett åtagande om att arbeta med leverantörer som delar våra mål: förbättra hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden, miljöstandarder och mänskliga rättigheter genom hela distributionskedjan.

Öppenhet är också en nyckel. Vi arbetar med att ta reda på varifrån allt kritiskt råmaterial kommer så att vi kan säkerställa att de högsta etiska standarderna upprätthålls under vår upphandlingsprocess.

LÄS MER

Framtidssäker excellens

Volta Trucks verkar för långsiktigt miljöskydd

Våra kvalitets- och miljöledningssystem säkerställer att alla aspekter av vår verksamhet överträffar vanliga industristandarder. Vi strävar efter att uppfylla internationella miljökrav genom hela vår verksamhet. För detta ändamål arbetar vi med att uppnå certifieringen ISO 14001, efter att redan ha tilldelats certifieringen ISO 9001.

Utbildning av talanger

Att vara medveten om hållbarhet ingår i våra dagliga beslutstaganden.

Vårt initiativ för hållbarhetsmästare uppmuntrar samarbete och utbildning från olika perspektiv inom vårt team. Vårt team utgör hjärtat i allting vi gör och detta initiativ är en av många anledningar till varför teamet är stolt över att vara med oss under denna resa.

Skapa renare luft i våra städer

Det är dags att ta itu med luftföroreningingarna i våra städer

Titta på video

Relaterade historier

Statement from the Board of Volta Trucks

Statement from the Board of Volta Trucks   Volta Trucks accomplished a great deal from a standing start in 2019, revolutionising commercial vehicle operations for a sustainable future. We created the world’s first purpose-built 16-tonne all-electric truck, including a unique cab and chassis design, that would have contributed to decarbonising the environment and enhanced the [...]

Volta Trucks säkrar partnerskap med Societe Generale Equipment Finance för att erbjuda leasingavtal till kunder.

Societe Generale Equipment Finance (SGEF) och Volta Trucks inleder ett partnersamarbete för att stötta Volta Trucks kunder med individuella och integrerade finansieringslösningar Leasingavtal för verksamhet och finansiering kommer att finnas tillgängliga för den helelektriska Volta Zero Finansiering blir tillgängligt som en del av Volta Trucks helhetslösning för support och service: Truck as a Service (TaaS) [...]

Volta Trucks väljer Shift Electric Mobility och STS Sydhamnens Trailer Service till service partners i Sverige

Volta Trucks utser två certifierade service partners för Sverige Certifierade service partners ska tillhandahålla omfattande regional service och tekniskt underhåll Shift Electric Mobility och STS Sydhamens Trailer Service kommer att leverera service till Volta Trucks kunder som en del av företagets TaaS-erbjudande (Truck as a Service)   Volta Trucks, den ledande tillverkaren av hel-elektriska lastbilar [...]

Volta Trucks skriver avtal med ZF Commercial Vehicle Solutions (CVS) för Volta Zero

ZF CVS är vald som huvudleverantör av flera viktiga system för Volta Zero, bland annat bromsar, fjädring och styrsystem Volta Trucks and ZF CVS delar gemensamma åtaganden kring hållbarhet och klimat Samarbetet med ZF hjälper och stöttar Volta Trucks att bibehålla sitt industri-ledande höga lanseringstempo   Volta Trucks, den ledande tillverkaren av hel-elektriska lastbilar och [...]

On 18 October 2023, Andrea Jakes, Mark Firmin and Joanne Hewitt-Schembri of Alvarez & Marsal Europe LLP were appointed as Joint Administrators ("Joint Administrators") of Volta Trucks Limited ("the Company").

The Joint Administrators have been appointed to manage the Company's affairs, business, and property. The Joint Administrators act as agents of the Company without personal liability.

Please direct all enquiries to:
Email: INS_VOLTTL@alvarezandmarsal.com

The Companies' affairs, business and property are being managed by the Joint Administrators, Andrea Jakes, Mark Firmin and Joanne Hewitt-Schembri, who act without personal liability.

Our Privacy Notice is available at www.alvarezandmarsal.com/privacy-notice