Hållbarhet:
Utöver avgasröret

Ett fordon för förändring

HÅLLBARHET

Klimatförändringar är allmänt erkända som det enskilda största hotet mot vår existens.

Vi är den första generationen som känner av effekterna av klimatförändringarna och den sista som kan vidta åtgärder för att vända dem. Som varumärke för helelektriska kommersiella fordon är hållbarhet kärnan i vår verksamhet. Vi vet att traditionella diesellastbilar bokstavligen underblåser denna kris och vi vill ändra på detta.

0
%

Den här krisen underblåses av diesellastbilar som står för 19 % av vägens CO2-utsläpp trots att de endast står för 6 % av fordonen på vägarna.

Transport och miljö, 2022

Noll

Förbättra luftkvaliteten genom att minska NOx-utsläppen i avgaserna. Dålig luftkvalitet befaras att orsaka 183 000
dödsfall till 2040.

International Council on Clean Transportation, 2017

0
CO2

Att förhindra att 1 080 900 ton växthusgaser (eller CO2e)* kommer in i vår atmosfär till slutet av 2026. Motsvarar CO2e från 474 703 business class-flygningar från London till New York per passagerare**

*Uppskattning baserad på beräknad försäljning av 27 900 lastbilar fram till slutet av 2026 och 40 000 km per år per lastbil. Utsläppsfaktorer för koldioxidekvivalenter från den brittiska regeringens statistik för företagsrapportering. Prognoserna kan komma att ändras.
**Beräkning baserad på internationell flygning i business class per passagerare = 0,408 kg CO2e per km (UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting, 2022). Flygning mellan London och NY på 5 583 km air-miles-guide.com]

Hållbara
utvecklingsmål

Vi tror starkt på de hållbara utvecklingsmålen som har fastställts av FN. Dessa mål handlar om att få slut på fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor åtnjuter fred och välstånd till 2030 så att vi lämnar planeten som en bättre plats för framtida generationer.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi med att förbättra de globala målen nedan i den mening som har fastställts av FN.

VOLTA TRUCKS

Dagens fordon för morgondagens generation.

Hållbarhet är mer än bara avgasutsläpp — det handlar om de stora miljöfrågorna som vi behöver ta itu med idag.

Vi har ett ansvar att vara en del av lösningen för vår tids samhällsutmaning. Vår vision håller fast vid att uppfylla denna skyldighet. Vi utvecklar förmågan att kontinuerligt minska den totala miljöpåverkan från våra fordon och de komponenter de är tillverkade av genom vår leveranskedja och tillverkningsfotavtryck.

Den lastbärande kapaciteten hos våra lastbilar har optimerats vilket medger att operatörerna använder färre fordon. En enda Volta Zero kan ta bort upp till fem mindre skåpbilar från vägarna vilket minskar trängseln på stadens gator och förbättrar luftkvaliteten för alla.

Vår livscykelanalys låter oss identifiera utvecklingsmöjligheter för framtida varianter av Volta Zero. Vi använder dessa uppgifter för att minimera miljöpåverkan över fordonets hela livslängd, från utformning till tillverkning.

Kretsloppsinriktad effektivitet

Övergången till elektriska fordon och ren energi måste övergå från att vara beroende av naturresurser. Vi har åtagit oss att bli ett kretsloppsinriktat företag, förbättra resursernas effektivitet och eliminera avfall till deponi under Volta Zeros livscykel.

Traditionellt läggs ägarskap och ansvar på kunden. Vår kretsloppsinriktade affärsmodell lägger allt reparations- och återvinningsansvar på oss.

Truck as a Service (TaaS) omfattar programvaru- och maskinvaruuppdateringar, allmänt fordonsunderhåll och -service samt planer för uttjänta batterier.

LÄS MER

Se hur Truck as a Service revolutionerar fordonsägandet

Vår innovativa Truck as a Service-lösning omfattar programvaru- och maskinvaruuppdateringar, omfattande service och underhåll samt hantering av uttjänta batterier. Allt detta för att garantera att vi uppnår noll avfall till deponi.

Vår leveranskedja

Vår process för försäkran av leverantörernas hållbarhet visar ett åtagande om att arbeta med leverantörer som delar våra mål: förbättra hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden, miljöstandarder och mänskliga rättigheter genom hela distributionskedjan.

Öppenhet är också en nyckel. Vi arbetar med att ta reda på varifrån allt kritiskt råmaterial kommer så att vi kan säkerställa att de högsta etiska standarderna upprätthålls under vår upphandlingsprocess.

LÄS MER

Framtidssäker excellens

Volta Trucks verkar för långsiktigt miljöskydd

Våra kvalitets- och miljöledningssystem säkerställer att alla aspekter av vår verksamhet överträffar vanliga industristandarder. Vi strävar efter att uppfylla internationella miljökrav genom hela vår verksamhet. För detta ändamål arbetar vi med att uppnå certifieringen ISO 14001, efter att redan ha tilldelats certifieringen ISO 9001.

Utbildning av talanger

Att vara medveten om hållbarhet ingår i våra dagliga beslutstaganden.

Vårt initiativ för hållbarhetsmästare uppmuntrar samarbete och utbildning från olika perspektiv inom vårt team. Vårt team utgör hjärtat i allting vi gör och detta initiativ är en av många anledningar till varför teamet är stolt över att vara med oss under denna resa.

Skapa renare luft i våra städer

Det är dags att ta itu med luftföroreningingarna i våra städer

Titta på video

Relaterade historier

Volta Trucks Väljer Petit Forestier för Kylda Hyrlösningar

Petit Forestier blir leverantör av hyr- och leasing-lösningar för kylda transporter med Volta Zero varianter Avtalet gäller på flera marknader I Europa och Storbritannien Uthyrning av elektriska fordon med kylmöjligheter är en viktigt del av Volta Trucks strategi för transporter i städer   Svenska tillverkaren av elektriska lastbilar, Volta Trucks, meddelar att företaget går in [...]

Volta Trucks påskyndar lanseringen av hel-elektriska Volta Zero i Sverige – lastbilar på gatorna 2023

Volta Zero kommer att rulla på Svenska vägar vid mitten av 2023 Volta Zero, både som 16- och 18-tonsversion, passar perfekt för transporter i skandinavisk stadstrafik Den påskyndade lanseringen i Sverige beror på ett ökande intresse och mycket positiva reaktioner från potentiella kunder   Volta Trucks, den ledande och disruptiva tillverkaren av hel-elektriska fordon och [...]

Volta Trucks startar samarbete med Nexyad kring datadrivet system för avancerat förarstöd

Nexyads system för data-analys i realtid anpassas till Volta Zero för ökad körsäkerhet. Systemgenererade körsäkerhetspoäng stöttar förare, vagnparkschefer och operatörer. Anpassade rekommendationer kring maxhastighet tar med både miljö och väglag i beräkningarna.   Volta Trucks, den ledande tillverkaren av hel-elektriska kommersiella fordon och service, meddelar att företaget inleder ett samarbete med Nexyad för att implementera [...]

Volta Trucks to partner with EAVX to provide truck bodies for Volta Zero US pilot fleet

Volta Trucks and J.B. Poindexter & Co, Inc.’s innovation hub, EAVX unite to create custom truck bodies for the Volta Zero. The bodies are designed and produced specifically for EV vehicles. The new Pilot Fleet vehicles are expected to launch on US roads for the Driving Experience Programme in late 2023   Volta Trucks, the [...]