Het Avontuur

De oprichter en uitvoerend voorzitter van Volta Trucks Carl-Magnus Norden en CEO Essa Al-Saleh schetsen de visie en missie van het bedrijf en ons traject om de logistiek koolstofvrij te maken en de straten in de stadscentra veiliger, gezonder en aangenamer voor iedereen te maken.

Onze visie

Toonaangevend zijn op het gebied van emissievrij vervoer, de gevolgen van de opwarming van de aarde beperken en onze steden veiliger, gezonder en aangenamer maken voor iedereen.

Onze missie

Het leveren van volledig elektrische vrachtwagens en het revolutioneren van voertuigbezit. Het ondersteunen en aanjagen van de industrie richting een duurzame bedrijfsvoering.

Geschiedenis van de oprichters

Volta Trucks werd in 2019 opgericht door de Scandinaviërs Carl-Magnus Norden en Kjell Waloen met als doel de laatste kilometer koolstofvrij maken en stadscentra aangenamer, veiliger en duurzamer maken om te wonen en te werken.

 

Norden en Waloen realiseerden zich dat het merendeel van de aanrijdingen in stadscentra waarbij voetgangers en fietsers dodelijk verongelukten te wijten zijn aan grote vrachtwagens en dat verder in die stadscentra de luchtkwaliteit ook het slechtst is. Daarnaast zagen zij kansen in de overgang van verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijven, niet alleen voor het milieu, maar ook voor een nieuw type truck met de focus op elektrisch rijden en verkeersveiligheid.

Bovendien waren zij zich bewust van de uitdagingen in de transportsector voor wat betreft het werven en behouden van chauffeurs en de behoefte in dit kader aan een hoogwaardige werkomgeving. Van wagenparkbeheerders wisten zij tevens waar de uitdagingen van de transitie naar elektrisch rijden lagen. Tijd om stappen te gaan zetten!. Het resultaat is Volta Trucks en ons eerste voertuig, de Volta Zero.

 

Het Volta Zero-demonstratiemodel is op 3 september 2020 gelanceerd. De ontwikkeling van het productievoertuig startte in januari 2021 en in december 2021 was het eerste prototype van de ontwerpverificatie klaar voor gebruik op de weg. Medio 2022 zullen in de Volta Trucks-fabriek in Steyr, Oostenrijk, testvoertuigen worden gebouwd om door klanten te worden geëvalueerd. De start van de serieproductie staat gepland voor eind 2022.

Tijdlijn van belangrijke gebeurtenissen

Preloader
Preloader