Vår Resa:
Där det började

VÅR RESA

En måldriven organisation

Målsättningen för Volta Trucks, som bildades 2019 av Carl-Magnus Norden och Kjell Walöen, är att påskynda övergången till helelektriska lastbilar, minska effekterna av klimatförändringar och hjälpa till med att göra våra städer säkrare, hälsosammare och mer hållbara för alla.

”Mitt verkliga mål är att inspirera resten av sektorn att gå samman med oss i kampen mot klimatförändringarna.”

Carl-Magnus Norden
Grundare, Volta Trucks

Där det började

Säkerhet var (och förblir) den drivande kraften.
Att stoppa onödiga dödsfall orsakade av kommersiella fordon blev Carl-Magnus passion.

I städerna är det inte den globala uppvärmningen som orsakar dödsfall, idag är det istället effekten av ångor och partiklar som orsakar allvarliga skador på vår hälsa. Elektrifieringen hindrar dessa avgaser från att tränga in i våra lungor, våra städer och från att orsaka luftföroreningar.

Carl-Magnus

Resan växlades upp när Carl-Magnus fördjupade sig inom sektorn och fick en ovärderlig inblick i marknaden och förstod problemen som fanns och vilka lösningar som kunde erbjudas genom nya fordonskonstruktioner. Carl-Magnus såg en möjlighet som kunde hjälpa till med att både begränsa klimatförändringarna och göra en positiv inverkan i våra städer.

Och Volta Trucks föddes.

Läs Våra Grundares Hela Historia

”Jag ville erbjuda en konkret lösning för flottoperatörerna för att ta itu med klimatförändringarna och motsvarande nuvarande och framtida lagstiftning, såsom förbudet mot dieselmotorer i Paris. Jag ville även förbättra fotgängarnas och cyklisternas säkerhet i stadsmiljöer – TfL-statistiken visar att i London står lastbilarna endast för 4 % av de tillryggalagda kilometrarna, men är ändå ansvariga för 26 % av dödsfallen för fotgängare och 78 % av dödsfallen för cyklister.”

Carl-Magnus Norden
Grundare, Volta Trucks

Vårt namns ursprung

Carl-Magnus ville att namnet skulle ha tydliga kopplingar till temat elektrifiering och reflekterade över de många glada familjeutflykterna som han hade varit med om till Como (Italien), födelseplatsen för Alessandro Volta, en berömd italiensk fysiker, kemist och pionjär inom elektricitet och energi.

Det var under dessa tider när Carl-Magnus bodde vid Piazza Volta, där det finns en staty av vetenskapsmannen, som han verkligen förstod vem Alessandro Volta var och arvet som han hade lämnat efter sig. Alessandro Volta fortsätter att inspirera Volta Trucks än idag.

Tidslinje för nyckelhändelser

Viktiga milstolpar för Volta Trucks

Karriärer

Visa våra lediga tjänster

Nyheter

Det senaste från Volta

Volta Zero

Fraktdistribution i städer

TaaS

Helhetslösning

Om oss

Upptäck Volta Trucks

Kontakt

Utöver avgasröret